Góp ý Đề cương Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn và Đề cương Báo cáo đánh giá tác động của chính sách

Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gửi tới Quý Cơ quan dự thảo Đề cương Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn và Đề cương Báo cáo đánh giá tác động của chính sách.

Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 17/3/2023.

Thông tin liên hệ:

Ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng Ban, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điện thoại: 0912610153, email: aduong@mpi.gov.vn.

 

Tải về tại đây

Chia sẻ

(170)