Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn Việt Nam 2022: Phát thải ròng các-bon bằng không – Từ cam kết đến hành động

08:00 – 17:00 28/06/2022 Online/Offline Tiếng Việt & Tiếng Anh Địa chỉ: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Cổng số 1 Trung tâm Hội nghị Quốc Gia – Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Kinh tế tuần hoàn (KTTH) hiện đang trở thành xu hướng phát triển chung trên toàn cầu và được coi là một trong những trọng tâm được ưu tiên trong chính sách phát triển quốc gia của nhiều nước trên thế giới nhằm hướng tới phát triển bền vững. Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) được Quốc hội thông qua vào ngày 17 tháng 11 năm 2020 đề cập cụ thể đến nội dung về phát triển KTTH (Điều 142). Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT 2020 đã quy định tiêu chí, lộ trình và cơ chế khuyến khích phát triển KTTH. Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện KTTH.
“Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn Việt Nam 2022: Phát thải ròng các-bon bằng không – Từ cam kết đến hành động” sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 28 tháng 6 năm 2022 với sự tham gia của Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ/ngành, đối tác phát triển và khu vực tư nhân nhằm mục tiêu thúc đẩy việc triển khai KTTH tại Việt Nam. Diễn đàn sẽ bao gồm các phiên toàn thể, phiên thảo luận chuyên đề và triển lãm về KTTH (Chương trình Diễn đàn phía dưới).

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường kính mời Quý Cơ quan đăng ký tham gia Diễn đàn bằng cách gửi qua địa chỉ email: ntnganh@yahoo.com trước ngày 26 tháng 6 năm 2022 để Viện tổng hợp.

Đối với Triển lãm Các mô hình kinh tế tuần hoàn, tại đây các doanh nghiệp có thể đưa ra các giải pháp, mô hình KTTH tới gần với tổ chức, đơn vị và người dân; đồng thời tăng cường kết nối giữa các bên liên quan trong lĩnh vực chính sách, nông nghiệp, công nghiệp, tiết kiệm năng lượng, xây dựng. Với tư cách là đơn vị điều hành Mạng lưới, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/Bộ Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia Triển lãm đồng thời chia sẻ:

  • Mô hình kinh doanh của doanh nghiệp tại đây.
  • Cam kết của đơn vị trong việc thực hiện KTTH tại đây.

Chương trình Diễn đàn truy cập tại đây.

Danh sách các giả truy cập tại đây.

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường kính mời Quý Cơ quan đăng ký tham gia Triển lãm Các mô hình kinh tế tuần hoàn tại đây.

 

Chia sẻ

(423)