Cơ hội cho doanh nghiệp từ kinh tế tuần hoàn

Kinh tế tuần hoàn được hiểu là việc thiết kế, sản xuất làm sao để sử dụng ít đầu vào nhất có thể mà vẫn giữ được sản lượng thậm chí tăng sản phẩm đầu ra. Đầu ra của một quá trình sản xuất và tiêu dùng sẽ là đầu vào của sản xuất và tiêu dùng của chu trình tiếp theo. Dù còn khá mới mẻ tại Việt Nam, nhưng đây được xem là xu hướng tất yếu của phát triển và tăng trưởng kinh tế thời gian tới dưới áp lực của biến đổi khí hậu và sự cạn kiệt về nguồn tài nguyên. Mặc dù, khung chính sách cho phát triển về kinh tế tuần hoàn của Việt Nam vẫn đang trong quá trình xây dựng, nhưng nhiều doanh nghiệp Việt đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vừa đã nắm bắt cơ hội từ các mô hình kinh doanh tuần hoàn.

 

 

Chia sẻ

(72)