Chương trình Thúc đẩy Tài chính khí hậu Việt Nam

Chương trình Thúc đẩy Tài chính khí hậu (tên tiếng Anh là Climate Finance Accelerator, viết tắt là CFA) là chương trình hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu do chính phủ Vương Quốc Anh tài trợ nhằm hỗ trợ trực tiếp các dự án khí hậu trong việc tiếp cận nguồn lực tài chính. CFA được triển khai ở chín quốc gia (gồm Nigeria, Colombia, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Peru, Pakistan, Ai Cập, và Việt Nam) nhằm mục tiêu khuyến khích cung cấp dòng tài chính cần thiết để những quốc gia này thực hiện tham vọng giữ mức nóng lên toàn cầu dưới 1,5°C.

Chia sẻ

(59)