Chương trình Huấn luyện Doanh nghiệp về thực hành Kinh tế tuần hoàn (Circular Economy Bootcamp)

Trong giai đoạn Kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp, Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) và Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn Đà Nẵng (DCEH) với sự hỗ trợ và đồng hành của Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP), Đại học Ngoại thương và Viện chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) tổ chức CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH TẾ TUẦN HOÀN với hai nội dung chính:

  • Chương trình huấn luyện giảng viên nguồn, chuyên gia về Kinh tế tuần hoàn (CE ToT) cung cấp kiến thức và đào tạo chuyên sâu thực hành Kinh tế tuần hoàn cho các đơn vị, doanh nghiệp.
  • Chương trình huấn luyện về thực hành Kinh tế tuần hoàn dành cho doanh nghiệp (CE Bootcamp) xây dựng tầm nhìn, mục tiêu phát triển bền vững cho doanh nghiệp, chuyển đổi từ Kinh tế tuyến tính sang Kinh tế tuần hoàn.

CE Bootcamp đã thu hút hơn 20 doanh nghiệp trong vòng 5 ngày với những hoạt động nổi bật như: Xây dựng tầm nhìn, mục tiêu phát triển bền vững cho các doanh nghiệp chuyển đổi kinh tế tuần hoàn, nhận diện chuỗi cung ứng trên mô hình kinh doanh của doanh nghiệp với công thức tạo ra dòng tiền. Đặc biệt, chương trình huấn luyện được thiết kế giúp các doanh nghiệp tham gia có thể thực hành mô hình kinh doanh tuần hoàn và xây dựng kế hoạch hành động khi hoạt động trong Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn.

Chia sẻ

(59)