Chương trình Đào tạo về Kinh tế tuần hoàn cho Doanh nghiệp – Đào tạo giảng viên nguồn

12/11/2021 - 28/11/2021 Online

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Viện Chiến lược và Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE), Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS) và Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) phối hợp tổ chức chương trình đào tạo về Kinh tế tuần hoàn dành cho Doanh nghiệp. Chương trình đào tạo Kinh tế tuần hoàn bao gồm (i) hai Khóa đào tạo Giảng viên (ToT) với 50 học viên được lựa chọn, gồm 30% là các giảng viên, 30% là các cán bộ đến từ doanh nghiệp, 30% là các cán bộ, chuyên gia và (ii) hai Khóa đào tạo Kinh tế tuần hoàn dành cho Doanh nghiệp, cho 50 đại diện đến từ các doanh nghiệp được lựa chọn. Sau khóa đào tạo này, 5-10 doanh nghiệp sẽ được chọn để tiến hành nghiên cứu điển hình trong chương trình ươm tạo doanh nghiệp trong 3 tháng. Một bộ Hướng dẫn kỹ thuật về Kinh tế tuần hoàn áp dụng cho doanh nghiệp sẽ được xây dựng trong chương trình đào tạo này.

Khóa ToT thứ nhất và ToT thứ 2 lần lượt được tổ chức vào các ngày 12-14/11 và 26-28/11 năm 2021. Mục tiêu của khóa ToT là chia sẻ và cung cấp kiến ​​thức chung về kinh tế tuần hoàn cho các học viên để có thể áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn và phổ biến kiến ​​thức cho tất cả các bên liên quan trong hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là các sinh viên, các doanh nghiệp, và người tiêu dùng. Sản phẩm đầu ra là Bộ tài liệu về Kinh tế tuần hoàn được thiết kế nhằm mục đích truyền bá kiến ​​thức cho các sinh viên, các doanh nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp quan tâm đến kinh tế tuần hoàn nhưng chưa biết bắt đầu như thế nào, và cộng đồng nói chung. Vào tháng 12 năm 2021, khóa đào tạo về Kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp (Bootcamp) sẽ được tổ chức với mục đích (i) cung cấp nền tảng kiến thức về KTTH vững chắc cho người tham gia/doanh nghiệp; (ii) tạo động lực và khát khao thay đổi KTTH cho người tham gia/doanh nghiệp; (i) chia sẻ các nghiên cứu điển hình về kinh tế tuần hoàn để thực hành và ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong doanh nghiệp.

Chương trình ToT tại đây

Đường link để để tải xuống các bản trình bày của khóa ToT tại đây

Chia sẻ

(23)