Bộ TN&MT và WEF đẩy mạnh hợp tác chống rác thải nhựa và phát triển kinh tế tuần hoàn

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp và làm việc với ông Joo-Ok Lee, Giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Thành viên Ban điều hành WEF .

Tại buổi làm việc, ông Joo-Ok Lee cho biết rất ấn tượng với kết quả của Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng về các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rác thải nhựa và chiến lược phát triển kinh tế tuần hoàn. Ông Joo-Ok Lee cũng ghi nhận sự hỗ trợ của Bộ trưởng Trần Hồng Hà thời gian vừa qua, đặc biệt trong lĩnh vực chống rác thải nhựa và kinh tế tuần hoàn thông qua các hoạt động của Chương trình đối tác hành động quốc gia về rác thải nhựa (NPAP) có những kết quả nhất định.

Toàn cảnh buổi làm việc

Ông Joo-Ok Lee cho biết, trong năm 2022, WEF sẽ tổ chức các hội nghị lớn, các sự kiện này sẽ thu hút sự tham gia của các nhà lãnh đạo chính trị, kinh doanh, nghiên cứu – học thuật… hàng đầu thế giới để định hình các chương trình nghị sự ở cấp độ khu vực và toàn cầu. Ông mong muốn Việt Nam sẽ tham dự và chia sẻ các mô hình hợp tác, các sáng kiến về giảm thiểu rác thải nhựa, về phát triển kinh tế tuần hoàn…

Trao đổi với ông Joo-Ok Lee, Bộ trưởng Trần Hồng Hà ghi nhận những hỗ trợ và hợp tác của WEF đối với Việt Nam nói chung và Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng. Trong thời gian tới, bên cạnh các hoạt động hợp tác bằng các chính sách, cam kết, Bộ trưởng mong muốn WEF phát huy vai  trò trong việc thúc đẩy các nước phát triển sẵn sàng chia sẻ các nguồn lực  tài chính, khoa học công nghệ, kinh nghiệm… cho các nước đang phát triển. Mối hợp tác này là công bằng, hai bên đều có lợi và vì mục tiêu chung trong việc giải quyết các vấn đề như giảm phát thải, trung hoà các-bon, giảm thiểu rác thải nhựa, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế tuần hoàn…

Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng đề xuất triển khai một số hoạt động như : Tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác để giải quyết vấn đề rác thải nhựa bao gồm rác thải nhựa biển thông qua hỗ trợ Việt Nam thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia đã được phê duyệt; Phối hợp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn là một giải pháp để thực hiện phát triển bền vững và các cam kết của Việt Nam tại COP26, đặc biệt là xây dựng các chính sách và chương trình hỗ trợ để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tin tưởng sự hợp tác giữa WEF với Việt Nam nói chung và Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng sẽ phát triển hơn nữa và đạt được những kết quả mong muốn.

Khương Trung

Chia sẻ

(22)