Kết nối chính sách và doanh nghiệp nhằm tuần hoàn nước thải công nghiệp

14:00 - 16:30 ICT 11/10/2023 Online Tiếng Anh - Việt

Đối thoại chính sách “Kết nối chính sách và doanh nghiệp nhằm tuần hoàn nước thải công nghiệp”

Loại sự kiện: Đối thoại chính sách

Thời gian: 11/10/2023 (14:00 – 16:30 GMT +7)

Đơn vị tổ chức: Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn Việt Nam (CE Hub)

Link đăng ký: https://undp.zoom.us/meeting/register/tZwkd-6oqzwvHtOuunuqr01xJ56jDoy08FTc

Trong bối cảnh tốc độ công nghiệp hóa nhanh chóng ở Việt Nam, quản lý và tái sử dụng nước thải đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước, hạn chế áp lực lên hệ thống cấp nước cho việc sản xuất và tiết kệm chi phí khai thác nước cấp. Điểm này đã được nhấn mạnh trong Luật Bảo vệ môi trường (LEP) 2020 và Nghị định 08/2022 hướng dẫn thực hiện LEP 2020. Tuy nhiên, các văn bản luật lại chưa đề cập đủ sâu lĩnh vực tuần hoàn nước thải công nghiệp và thiếu các văn bản chi tiết hướng dẫn áp dụng và quy định tiêu chuẩn tái sử dụng nước thải, tạo nên một rào cản chính sách đối với các khu công nghiệp có nhu cầu tái sử dụng và kinh doanh nước thải sau xử lý. Song song đó, doanh nghiệp còn phải đối mặt với những trở ngại liên quan đến việc tiếp cận công nghệ xử lý nước thải hiện đại và đảm bảo nguồn tài chính để đầu tư vào hệ thống xử lý.

Hội thảo về Xử lý nước thải tuần hoàn do CE Hub tổ chức vào năm 2022 đã cung cấp kiến thức quý báu và kinh nghiệm quốc tế về xử lý nước thải và thực hành nước thải tuần hoàn cho các doanh nghiệp, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy tái sử dụng nước thải công nghiệp giữa các bên liên quan. Sự kiện Đối thoại chính sách”Kết nối chính sách và doanh nghiệp nhằm tuần hoàn nước thải công nghiệp” lần này nhằm tạo nền tảng đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp, tạo điều kiện kết nối giữa các doanh nghiệp để trao đổi tài nguyên và nước thải.

Chương trình dự kiến: 

 

Hãy đăng ký tham gia cùng chúng tôi qua đường link sau: https://undp.zoom.us/meeting/register/tZwkd-6oqzwvHtOuunuqr01xJ56jDoy08FTc

Chia sẻ

(104)