Webinar: Mối liên kết giữa Kinh tế tuần hoàn và Thương mại

15/12/2021 Online EN/VN

UNDP hân hạnh mời Quý vị tham dự Webinar thứ nhất tổ chức bởi Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn Việt Nam, nhằm tìm hiểu các tác động khác nhau của quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn (KTTH) tại Việt Nam. Webinar này là một sự kiện bên lề của Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn thế giới (World Circular Economy Forum).

Mối liên kết giữa Kinh tế tuần hoàn và Thương mại

Được tổ chức trực tuyến vào lúc 15 giờ 00, Thứ Tư, ngày 15 tháng 12.

Webinar này sẽ thảo luận về mối quan hệ giữa thương mại và kinh tế tuần hoàn. Thương mại quốc tế tạo ra nhiều cơ hội để thúc đẩy thực hiện các mục tiêu môi trường và KTTH, đồng thời, tạo ra cơ hội mới để đa dạng hóa kinh tế, tạo ra giá trị và sức cạnh tranh cho Việt Nam. Webinar này sẽ mang lại các quan điểm khác nhau về cách khai thác thương mại để thúc đẩy chuyển dịch sang kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam theo hướng bao trùm và không bỏ ai lại phía sau.

Phát biếu khai mạc:

  • Tiến sĩ Jonathan Pincus, Chuyên gia kinh tế cao cấp, UNDP Việt Nam

Diễn giả:

  • Tiến sĩ Jack Barrie, Ban Nghiên cứu Kinh tế tuần hoàn, Chatham House (Vương quốc Anh)
  • Tiến sĩ Lê Thái Hà, Giám đốc Nghiên cứu, Trường Quản lý và Chính sách Công Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam
  • Ông Phạm Hoàng Hải, Trưởng ban Phát triển Đối tác, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững, VCCI

Điều hành bởi Morgane Rivoal, Cán bộ Kinh tế tuần hoàn và Biến đổi Khí hậu, UNDP Việt Nam

Vui lòng đăng ký trước ngày 14 tháng 12 tại

https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_sf7bbyZARaGHQarhrgtg8Q

Nội dung, chương trình và thông tin về các diễn giả của sự kiện được đính kèm tại đây.

Chia sẻ

(127)