Việt Nam: Hành động Kinh tế Tuần hoàn 2022

14:00 - 16:00 (ICT) 15/12/2022 Online Tiếng Việt & Tiếng Anh

Đổi mới tuần hoàn đang phát triển trên khắp thế giới trong những năm gần đây. Các nhà đổi mới và doanh nghiệp tại Việt Nam đang áp dụng những mô hình kinh tế tuần hoàn nào?

Hội thảo trực tuyến này sẽ bao gồm:

• Một số mô hình kinh tế tuần hoàn được các nhà sáng tạo và doanh nhân Việt Nam áp dụng

• Yêu cầu về năng lực và tư duy tổ chức để hướng tới mô hình tuần hoàn

Thời gian: 15/12/2022 14:00 – 16:00 (CNTT-TT)

Đăng ký: https://bit.ly/circulareconomyinaction

Chương trình chi tiết: tại đây

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ qua email: info@cl2b.com

Chia sẻ

(61)