Thực tập sinh Môi trường và Biến đổi khí hậu

UNDP hiện đang triển khai dự án “Nhân rộng mô hình quản lý chất thải rắn và nhựa tại 5 thành phố Hạ Long, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Bình Thuận và Bình Dương” (dự án DWP5C). Dự án nhằm mục đích xây dựng các mô hình tích hợp để cải thiện công tác quản lý chất thải sinh hoạt và nhựa, tại 5 thành phố của Việt Nam. Một trong những hợp phần của dự án này là nâng cao khung pháp lý và năng lực của chính quyền địa phương và các bên liên quan bằng cách thúc đẩy cách tiếp cận nền kinh tế tuần hoàn và thúc đẩy đổi mới sáng tạo và các nền tảng chia sẻ thông tin. Bộ Tài nguyên và Môi trường và UNDP đã ra mắt Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn đầu tiên tại Việt Nam (CE Hub), nhằm liên kết các đối tác nhân nhà nước và tư nhân.

UNDP đang tìm kiếm một Thực tập sinh để hỗ trợ việc mở rộng và triển khai các hoạt động của Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn Việt Nam, đồng thời hỗ trợ các hoạt động truyền thông, mở rộng đối tác và tiếp cận cộng đồng, góp phần vào sự thành công của các dự án về kinh tế tuần hoàn.

Hạn chót nộp hồ sơ: 21 tháng 02 năm 2022 (12pm giờ New York, Hoa Kỳ)

Vui lòng xem chi tiết tại đây để đăng ký.

Chia sẻ

(17)