Hội thảo “Mô hình kinh tế tuần hoàn nào cho nông sản trái cây Việt Nam?”

18/01/2022 Online

Phát triển nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế của đất nước. Trong bối cảnh những thách thức đặt ra với môi trường như biến đổi khí hậu, mưa lũ, hạn hán,… đòi hỏi nền nông nghiệp cần đổi mới để có thể chống chọi, thích nghi.
Trong bối cảnh trên, Trường Đại học Ngoại thương, Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững (CCS) tổ chức Hội thảo “Mô hình kinh tế tuần hoàn nào cho nông sản trái cây Việt Nam” với mục tiêu lan tỏa mô hình Kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nông sản trái cây, đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm vận hành kinh doanh theo mô hình KTTH.
Hội thảo được tổ chức trực tuyến vào lúc 20 giờ 00 – 21 giờ 30, Thứ Ba, ngày 18 tháng 01 năm 2022
Vui lòng đăng ký tham gia tại: https://forms.gle/mBNxdHhVXRRPdeZ69
Thư mời và chương trình của Hội thảo được đính kèm tại đây.

Chia sẻ

(42)