Hội thảo kết thúc dự án “Đào tạo có sự cùng tham gia của người học”

8:00-12:00 16/02/2023 Offline Tiếng Việt & Tiếng Anh Address: Tòa nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân

Trong khuôn khổ hoạt động hợp tác với Trường Đại học Saxion, Hà Lan, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo kết thúc dự án “Đào tạo có sự cùng tham gia của người học” (NEU-SAXION Tailor Made Training Program – TMT) do Nuffic, Hà Lan hỗ trợ. Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, học giả và các nhà quản lý của Việt Nam, Hà Lan và khu vực Đông Nam Á chia sẻ những kinh nghiệm, đổi mới được thực hiện thành công ở Hà Lan và Việt Nam trong hiện đại hóa các chương trình giảng dạy có sự lồng ghép và tham gia tích cực của người học. Mục tiêu của dự án là tạo ra sự kết nối giữa các trường Đại học ở Việt Nam và Hà Lan với các đối tác trong khu vực Đông Nam Á nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, bài học và hàm ý trong lĩnh vực này. (Chương trình Hội thảo dự kiến gửi kèm theo Giấy mời).

Thời gian: 8:00-12:00, Thứ năm, ngày 16 tháng 02 năm 2023

Địa điểm: Phòng Hội thảo Tầng G, Tòa nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân

Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Việt (có phiên dịch Tiếng Anh)

Thư mời và Chương trình: Xem tại đây

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: PGS.TS. Đinh Đức Trường, Trưởng khoa, Khoa Môi trường, Biến đổi khí hậu và Đô thị Phòng 1401, Tòa A1, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Email: truongdd@neu.edu.vn

Trường Đại học Khoa học ứng dụng Saxion Hà Lan (Saxion UAS) đã làm việc với Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) từ năm 2006 trong dự án xây dựng năng lực “Giáo dục Định hướng Chuyên nghiệp” (POHE) do chính phủ Hà Lan tài trợ. Trong những năm qua, đầu mối chính cho sự hợp tác của Saxion UAS và ĐHKTQD là thu hút sự tham gia của các công ty Việt Nam và Hà Lan trong việc phát triển chương trình giảng dạy cũng như thiết lập các dự án nghiên cứu ứng dụng.

Từ tháng 3 năm 2021 – tháng 2 năm 2023, “Dự án Saxion-NEU Draw Down” do chính phủ Hà Lan tài trợ như một phần của Chương trình kiến thức màu da cam NUFFIC – Đào tạo có sự cùng tham gia của người học (OKP-TMT), là một ví dụ gần đây về sự hợp tác trong việc tăng cường Năng lực đào tạo về quản lý môi trường của ĐHKTQD, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn.

Trong các trải nghiệm của Saxion UAS trong việc phát triển chương trình giảng dạy, sinh viên chuyên ngành quản lý môi trường tại ĐHKTQD có cơ hội tìm hiểu về các mô hình kinh doanh tuần hoàn, tái sử dụng nước bền vững và sản xuất thực phẩm có giá trị cao, trong các chuyến tham quan thực tế tại các doanh nghiệp, chẳng hạn như An Phat Bioplastics, KCN Nam Cầu Kiền. Sự tương tác với các nghiên cứu điển hình, thực tế của các doanh nghiệp giúp nâng cao kiến thức của sinh viên về các hoạt động và vấn đề trong thực tế của doanh nghiệp.

Chia sẻ

(32)