Hội thảo: Chia sẻ kinh nghiệm từ các Dự án thí điểm triển khai cùng với các nữ lao động phi chính thức tại Việt Nam

13:15 - 17:15 14/04/2022 Online/Offline Tiếng Việt & Tiếng Anh Address: Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

1. Mục tiêu buổi Hội thảo 

Đồng tổ chức bởi Chương trình phát triển Liên hợp quốc Việt Nam (UNDP) và dự án ‘Suy nghĩ lại về nhựa’ của EU-BMZ, Hội thảo mong muốn những đại biểu tham dự hiểu sâu hơn về vai trò và đóng góp của những nữ lao động phi chính thức về chất thải trong chuỗi giá trị quản lý chất thải và chia sẻ kinh nghiệm của họ. Do đó, mục tiêu của hội thảo hướng đến nội dung: 

  • Chia sẻ bài học kinh nghiệm từ các dự án khác nhau thí điểm ở Việt Nam nhằm tăng cường sinh kế cho những lao động phi chính thức về chất thải và hỗ trợ việc công nhận, đưa nhóm lao động này vào hệ thống quản lý chất thải. 
  • Thảo luận, đề xuất các cơ chế nhằm tăng cường (i) khả năng thu thập các sáng kiến cơ sở một cách có hệ thống và tăng cường việc tiếp nhận các sáng kiến đưa vào chính sách, và (ii) hợp tác với tổ chức khác để đạt được những thay đổi mang tính hệ thống 

 

2. Chương trình dự kiến 

Sự kiện sẽ được chia thành hai phiên. Phiên buổi sáng dành cho tham quan thực tế. Phiên buổi chiều trình bày kinh nghiệm của các tổ chức khác nhau tại Việt Nam. 

 

THỜI GIAN: Thứ Năm, ngày 14 tháng 04, 2022  

ĐỊA ĐIỂM: Xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ: https://forms.gle/uUqm8GfLUagY2Sok9 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN: https://bit.ly/3JEHyqE 

 

 3. Địa chỉ liên hệ 

Dự án EU-BMZ ‘Suy nghĩ lại về nhựa’: 

 

UNDP:  

Chia sẻ

(290)