Đại hội lần thứ 1 thành lập Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026

8h30 19/12/2021 - 19/12/2021 Online/Offline Tiếng Việt Address: Ha Noi

Phát biểu trực tuyến tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho rằng, chúng ta giờ đây phải nghĩ mới hơn, khác hơn và lớn hơn, nếu chúng ta đánh đổi chi phí, trong đó có chi phí về sinh thái, đa dạng sinh học do chúng ta làm vật tư đầu vào bằng vô cơ để lấy lợi nhuận trước mắt thì thế hệ mai sau sẽ cạn kiệt tài nguyên.

Toàn cảnh Đại hội


Do đó, đến lúc chúng ta phải cùng nhau tạo ra một nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp thích ứng cho sự phát triển bền vững, vì thế giới sẽ hướng đến những sản phẩm không chỉ ngon, sạch mà còn phải dán nhãn sinh thái, được chứng nhận sản xuất không tạo ra tác động xấu đến môi trường tự nhiên.

Bộ trưởng nhấn mạnh, lấy những tiên phong trong lĩnh nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn như Tập đoàn Quế Lâm để kết nối lan tỏa và nhân rộng các mô hình.

Cũng tại đại hội, nhiều ý kiến tham luận nhất nêu rõ: xây dựng kinh tế tuần hoàn, được xác định là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, nhằm đạt được lợi ích kép về giá trị kinh tế và bảo vệ môi trường. Chính vì thế, lần đầu tiên cụm từ “Kinh tế tuần hoàn” được đưa vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với mục tiêu phát triển bền vững, bằng việc tích cực thực hiện các hành động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trên quy mô lớn, trong 10 năm tới.

Chủ tịch Hội đồng quả trị Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Hồng Lam, người đã có hơn 30 năm tâm huyết theo đuổi con đường làm nông nghiệp hữu cơ, được Đại hội bầu làm Chủ tịch Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, nghiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam Nguyễn Hồng Lam chia sẻ: Mục tiêu chiến lược đến năm 2026, Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam sẽ trở thành Hội có tổ chức xã hội – nghề nghiệp thực sự vững mạnh; giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy sức mạnh sáng tạo của các cá nhân và tập thể người Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đóng góp cho sự phát triển nền nông nghiệp tuần hoàn, đưa nông nghiệp tuần hoàn trở thành động lực phát triển nền kinh tế tuần hoàn, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Sự ra đời của Hội Nông nghiệp tuần hoàn mang ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Theo đó, nền nông nghiệp Việt Nam sẽ tái cơ cấu theo hướng thông minh, tùy đối tượng sản xuất, tùy vùng sản xuất để đưa ra mục tiêu sản xuất và ứng dụng công nghệ cho phù hợp.

Văn Lúa, Báo Nhân dân.

Chia sẻ

(5)