Hội thảo Tham vấn: Báo cáo đặc biệt Thanh niên hành động vì khí hậu 2022

14:00 - 16:30 10/10/2022 Online/Offline Tiếng Việt & Tiếng Anh Address: Green One UN House, 304 Kim Mã – (Phòng C1 và C2)

Để cập nhật những thay đổi đáng kể về chính sách và các cam kết tại COP26 của Thủ tướng Chính phủ, Trại viết Báo cáo đặc biệt 2022 đã diễn ra vào tháng 8 năm 2022 để xem xét các hoạt động của thanh niên, cập nhật Báo cáo đặc biệt và Lộ trình Youth4Climate, đồng thời xây dựng các hành động cụ thể để tuổi trẻ đóng góp vào cam kết phát thải ròng bằng “không”.

Trong bối cảnh này, UNDP và YNet sẽ tổ chức Hội thảo Tham vấn Báo cáo Đặc biệt để trình bày dự thảo cuối cùng của Báo cáo Đặc biệt và Lộ trình Thanh niên, trong đó bao gồm một chương với nội dung về Kinh tế tuần hoàn, và đối thoại với hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên về việc giải phóng tiềm năng đầy đủ của thanh niên trong việc thúc đẩy chương trình khí hậu.

Thành phần tham dự: Khoảng 35 đại biểu tham gia trực tiếp, bao gồm 20 thanh niên và 15 đại diện từ Cục Biến đổi Khí hậu – Bộ TN&MT, Đoàn TNCS HCM, Ủy Ban quốc gia về Biến đổi Khí hậu, Đại sứ quán Ai Cập, Anh và Ý; v.v…

Thời gian: Thứ 2, ngày 10/10/2022 14:00 – 16:30

Hình thức: Hybrid – Kết hợp trực tiếp và trực tuyến qua Zoom

Địa điểm: Green One UN House, 304 Kim Mã – (Phòng C1 và C2)

Vui lòng đăng ký tham gia sự kiện trước ngày 7 tháng 10 tại đường link

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Morgane Rivoal, Cán bộ Biến đổi Khí hậu, UNDP Việt Nam, morgane.rivoal@undp.org

Khổng Tuấn Anh, YNet, tuananh91@hotmail.com

Chia sẻ

(19)