Sự kiện ra mắt hộp công cụ hỗ trợ tích hợp KTTH vào NDCs

14:30 - 15:30 theo giờ Việt Nam 10/10/2023 Online Tiếng Anh

Sự kiện ra mắt hộp công cụ hỗ trợ tích hợp KTTH vào NDCs

Loại sự kiện: Sự kiện ra mắt

Thời gian: Thứ Ba, Ngày 10 Tháng 10 Năm 2023, 14:30 đến 15:30 giờ Việt Nam

Cơ Quan Tổ Chức: Ban Thư Ký UNEP/Mạng Lưới Một Hành Tinh, Ban Thư Ký UNDP và UNFCCC

Địa Điểm: Khu 5, Phòng Họp “Jazan” – Đại Lộ Thành Phố Riyadh

Liên Kết Tham Gia Trực Tuyến:  Bấm vào đây.

Dự án “Tích hợp tính tuần hoàn trong cam kết tự nguyện quốc gia” là nỗ lực chung của Ban Thư Ký UNEP/Mạng Lưới Một Hành Tinh, UNDP và Ban Thư Ký UNFCCC nhằm mục đích hỗ trợ các quốc gia đánh giá, ưu tiên, tích hợp và thực hiện các biện pháp can thiệp theo nguyên tắc kinh tế tuần hoàn để đạt được mục tiêu giảm thải quốc gia, và đảm bảo quá trình chuyển đổi công bằng và toàn diện. Cùng với Ecuador và Zimbabwe, Việt Nam sẽ là một trong ba quốc gia đầu tiên triển khai thí điểm bộ công cụ tích hợp kinh tế tuần hoàn vào mục tiêu Đóng góp do quốc gia tự quyết định với trọng tâm là ngành nông nghiệp.

Dự án bao gồm (1) việc phát triển hộp công cụ trên nền tảng trực tuyển và hướng dẫn sử dụng, (2) thực hiện thử nghiệm bộ công cụ ở ba quốc gia theo Lời hứa về khí hậu của UNDP và (3) tổ chức ba hội thảo nâng cao năng lực ở Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và vùng Caribe, cũng như Châu Á – Thái Bình Dương trong năm 2023. Hoạt động này cũng sẽ góp phần hướng tới Chiến Lược Toàn Cầu về Sản Xuất và Tiêu Dùng Bền Vững (SCP) của UNEP 10FYP và đẩy nhanh các nỗ lực thực hiện các cam kết không phát thải ròng và Chiến Lược Phát Triển Phát Thải Thấp Dài Hạn thông qua nền kinh tế tuần hoàn.

Chia sẻ

(28)