Rethinking Plastics – Now and in Future

13:00 - 16:00 27/09/2022 - 27/09/2022 Online/Offline Tiếng Anh

Mục tiêu: Lễ kết thúc dự án, nhằm chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về công việc hợp tác trong chuỗi giá trị nhựa, hoàn thiện trên bảy quốc gia và hai châu lục trong 3,5 năm qua
Định dạng: Trực tiếp và trực tuyến
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Địa điểm: Bangkok
Ngày: 27 tháng 9 năm 2022
Thời gian: 13 giờ đến 16 giờ (Bangkok, Jakarta, Hà Nội), 14 giờ đến 17 giờ (Bắc Kinh, Manila), 8 giờ đến 11 giờ (CET)
Đăng ký tham gia trực tuyếnhttps://bit.ly/RethinkingPlastics_NowAndInFuture_online

Chia sẻ

(39)