Mở rộng các giải pháp Tuần hoàn thông qua mô hình kinh doanh nền tảng

15:45-17:00 ICT 17/04/2024 Online/Offline Tiếng Anh Địa chỉ: Nordic stage at Norway House, Rue Archimède 17, 1000 Brussels

Mở rộng các giải pháp Tuần hoàn thông qua mô hình kinh doanh nền tảng

Loại Sự kiện: Phiên thảo luận tăng tốc trong WECF 2024

Ngày & Giờ: Ngày 17 tháng 4 năm 2024 lúc 15:45-17:00 ICT (10:45 – 12:00 CEST)

Cơ quan tổ chức: Mạng lưới Đổi mới mang tính Chuyển đổi UNECE (ETIN), Mixi, Arctic Pioneers và Nordic Circular Hotspot

Địa điểm: Sân khấu Bắc Âu tại Norway House, Rue Archimède 17, 1000 Brussels (và trực tuyến)

Liên kết để đăng ký: https://nordiccircularhotspot.org/events/wcef2024-platform-driven-transition

Nội dung: Các mô hình kinh doanh nền tảng, ví dụ điển hình bởi các công ty như Amazon, đã phá vỡ các ngành công nghiệp và đạt được quy mô toàn cầu. Phiên thảo luận này sẽ bàn về cách các mô hình trên, thường phục vụ cho nền kinh tế tuyến tính, có thể thúc đẩy các mô hình kinh doanh hợp tác và tuần hoàn. Khám phá cách các nền tảng tuần hoàn, chịu ảnh hưởng của chính sách, công nghệ và xu hướng, có thể thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế tuần hoàn.

Chương trình nghị sự:

  • Phát biểu giới thiệu từ đơn vị tổ chức sự kiện – UNECE/ETIN, Mixi, Nordic Circular Hotspot
  • Thảo luận Bàn tròn: Chuyển đổi dựa trên Nền tảng — Mở rộng các giải pháp Tuần hoàn
    • Người điều phối: Tiến sĩ Peter C. Evans, Thành viên ETIN & Giám đốc Chiến lược, McFadyen
  • Bàn tròn sẽ đào sâu các xu hướng chính sách có sức ảnh hưởng đến nền tảng kinh tế tuần hoàn, thảo luận về những thách thức, cơ hội và sự liên kết quy định trong EU và toàn cầu. Với các diễn giả từ lĩnh vực hoạch định chính sách và doanh nghiệp, buổi thảo luận hứa hẹn mang đến nhiều thông tin chi tiết đa dạng.
  • Các bước tiếp theo và cơ hội tham gia
    • Tham gia cùng chúng tôi tại Hội nghị Thượng đỉnh Tuần hoàn Bắc Âu 2024 cho một hội thảo tập trung vào Khám phá các Trường hợp Sử dụng và Cơ hội Hợp tác.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Alisa Mick (alisa@mixicenter.com)

Chia sẻ

(31)