Plastic Talk: “Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) hướng đến nền kinh tế tuần hoàn nhựa” nhằm thúc đẩy việc thu gom, phân loại và tái chế rác thải nhựa”

03 tháng 04 năm 2023 03/04/2023 - 03/04/2023 Offline Tiếng Anh, Tiếng Việt Địa chỉ: Green One UN House

Tiếp nối chuỗi hội thảo trực tuyến Happy Hour trong giai đoạn dịch COVID-19, Ban thư ký NPAP sẽ tiếp tục tạo một không gian cởi mở để các chủ thể trong lĩnh vực nhựa có thể chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các cá nhân và tổ chức, giúp xúc tác đối thoại và quan hệ hợp tác thông qua chuỗi sự kiện mang tên Plastic Talk.

Plastic Talk đầu tiên trong Quý hai năm 2023 có chủ đề “Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) hướng đến nền kinh tế tuần hoàn nhựa” nhằm thúc đẩy việc thu gom, phân loại và tái chế rác thải nhựa”

NPAP Việt Nam, dưới sự điều phối của Vụ Hợp tác Quốc tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng UNDP Việt Nam, trân trọng kính mời quý đối tác tham dự và chia sẻ những hiểu biết đa chiều, bao trùm cho cuộc thảo luận mở rộng.

Thời gian: 03/4/2023 (Thứ Hai), 14h – 16h Tòa nhà Liên hợp quốc
Địa điểm: Phòng Hội nghị C1/Zoom (không ghi âm) Số 304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Sự tham gia và đóng góp của Quý đối tác sẽ giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ hội kết nối các chủ thể hành động có chung mục tiêu hỗ trợ loại bỏ ô nhiễm nhựa tại Việt Nam.
Vui lòng xem Chương trình hội thảo và xác nhận Đăng ký tham gia: TẠI ĐÂY không muộn hơn 28/3/2023

Chia sẻ

(92)