NPAP ra mắt nhóm công tác đổi mới và tài chính

8:30 – 15:00, ngày 18 tháng 5, 2023 Online Tiếng Anh

Sự kiện: Lễ ra mắt kết hợp với hội thảo

Thời gian: 8:30 AM –3:00 PM CET, thứ Năm, ngày 18 tháng 5, 2023

Đơn vị tổ chức: NPAP & UNDP

Link Zoom: https://undp.zoom.us/j/83423515473(ID: 834 2351 5473; Passcode: 568066)

Nội dung:

Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa (NPAP) là một nền tảng đa bên cấp quốc gia nhằm tạo điều kiện hợp tác giữa các thành viên chủ chốt và các bên liên quan, bao gồm chính phủ, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, hiệp hội và học viện với mục tiêu biến các cam kết thành hành động giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm tại Việt Nam.

Năm 2023, NPAP Việt Nam đang thành lập công tác Đổi mới và Tài chính NPAP. Lực lượng này sẽ điều phối các nỗ lực đổi mới nhựa và đầu tư để thúc đẩy tuần hoàn nhựa thông qua chiến lược xây dựng cộng đồng các nhà cung cấp giải pháp, xác định các nhu cầu cụ thể, tạo ra các giải pháp sáng tạo và kết nối với các nguồn tài chính để hỗ trợ những giải pháp này.

Nhóm cũng sẽ cung cấp thông tin cơ bản và chia sẻ kinh nghiệm của Na Uy cũng như quốc tế trong việc giải quyết ô nhiễm nhựa. Na Uy được công nhận là quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong hệ thống hoàn trả tiền gửi (DRS) – một công cụ hiệu quả để thúc đẩy tuần hoàn nhựa. DRS đã được triển khai thành công ở một số quốc gia, góp phần thay đổi hành vi tiêu thụ nhựa và cải thiện hệ thống thu gom và phân loại nhựa. Thông qua việc trình bày các cam kết hiện tại của Na Uy và UNDP/NPAP, sáng kiến này nhằm hỗ trợ Việt Nam giải quyết ô nhiễm nhựa và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn bền vững hơn bằng cách thực hiện các sáng kiến và đầu tư hiệu quả.

Sự kiện dành cho:

  • Các quan chức chính phủ, đặc biệt là quan chức từ Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), Vụ Pháp chế và các bộ phận liên quan tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (như Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia), cùng với các văn phòng chính phủ khác.
  • Các đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế đang tích cực làm việc trong lĩnh vực đầu tư và đổi mới nhựa, thành viên cụ thể của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính và Đổi mới NPAP, cùng với các dự án của USAID, Ngân hàng Thế giới, Circulate Capital, Đại sứ quán Na Uy, và Vương quốc Anh.
  • Đại diện từ các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào việc giải quyết các giải pháp đổi mới nhựa, chẳng hạn như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Dow Việt Nam, Unilever Việt Nam, TOMRA, URENCO, và những nhà nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ, chuyên gia trong lĩnh vực đổi mới và tài chính nhựa, cùng với Quỹ Hệ thống hoàn trả tiền gửi (DRS).
  • Công chúng, bao gồm cả khán giả quốc tế và trong nước.
  • Nhà báo trong nước.

Link Zoom: https://undp.zoom.us/j/83423515473 (ID: 834 2351 5473; Passcode: 568066)

Chia sẻ

(86)