Thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong bảo vệ môi trường tại Nestlé Việt Nam

Trực thuộc Tập đoàn Nestlé, tập đoàn hàng đầu thế giới về dinh dưỡng, sức khỏe và sống vui khỏe có trụ sở tại Vevey – Thụy Sỹ và có mặt trên 187 quốc gia trên thế giới, Nestlé Việt Nam làm việc cùng đối tác tối đa hóa sức mạnh của thực phẩm để nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người, hôm nay và những thế hệ trong tương lai. Với hơn 150 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng, Nestlé luôn hướng đến mục tiêu đem lại cuộc sống khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn cho người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới, với các nhãn hàng quen thuộc như MILO, Nescafe, Maggi, Nestea, Nesvita, NAN, La Vie…

Nestlé Việt Nam luôn cam kết đầu tư lâu dài và vì sự phát triển bền vững của Việt Nam với tầm nhìn trở thành “Công ty toàn cầu gắn kết địa phương tiên phong trong phát triển bền vững”. Được dẫn dắt bởi các giá trị bắt nguồn từ sự tôn trọng của tập đoàn, Nestlé làm việc cùng với các đối tác để tạo ra giá trị chung – vừa đóng góp cho xã hội đồng thời đảm bảo sự thành công lâu dài trong kinh doanh của công ty. Chúng tôi gọi đây là phương châm hoạt động “Tạo Giá Trị Chung” và gắn liền trong mọi hoạt động kinh doanh của mình.

Chiến lược phát triển bền vững của Nestlé bao gồm các chương trình hành động và can thiệp nhằm đảm bảo rằng chúng tôi không chỉ không tạo tác động tiêu cực mà còn giúp tái tạo và hoàn trả lại tài nguyên cho tự nhiên, và tham vọng hơn là thúc đẩy thực hiện chương trình hành động hướng đến mục tiêu tái sinh cho cộng đồng và cho môi trường mà chúng ta đang sinh sống. Vào năm 2019, Nestlé công bố lộ trình cắt giảm phát thải carbon theo từng giai đoạn, tiến tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào 2050 thông qua giảm thiểu lượng phát thải carbon trong toàn bộ hoạt động và chuỗi cung ứng.

Lộ trình đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của Nestlé

Giới thiệu về Mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải từ bã cà phê đến viên gạch không nung

Trong lĩnh vực sản xuất, rất nhiều sáng kiến tiêu biểu áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn đã được Nestlé áp dụng. Từ năm 2015, tất cả các nhà máy Nestlé Việt Nam đã đạt mục tiêu “Không rác thải chôn lấp ra môi trường trong sản xuất” thông qua hoạt động thu gom và phân loại rác tại nguồn; tái chế, tái sử dụng và đốt thu hồi nhiệt 100% chất thải trong hoạt động sản xuất, góp phần thực hiện nền kinh tế tuần hoàn. Song song với việc duy trì thành quả “Không rác thải rắn chôn lấp ra môi trường”, công ty cũng tích cực ứng dụng các giải pháp và dự án để giảm thiểu dần lượng chất thải tạo ra trên mỗi đơn vị sản phẩm trong sản xuất.

Các dự án tiêu biểu trong việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất có thể nói đến mô hình tuần hoàn bã cà phê thành nguyên liệu sinh khối thay thế dầu đốt. Trong mô hình tuần hoàn này, bã cà phê được nén làm viên đốt sinh khối thay cho nhiên liệu đốt để vận hành lò hơi; tro và cát thải lò hơi sau khi đốt dùng làm nguyên liệu sản xuất gạch không nung; bùn thải cà phê được chế biến thành phân vi sinh; hơi nước được tái sử dụng cho tháp giải nhiệt; nước thải được xử lý và tái sử dụng cho sản xuất và chất lượng nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn loại A. Chỉ riêng việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cà phê đồng thời tiết kiệm được khoảng 40 – 50 tỷ đồng mỗi năm chi phí năng lượng. Quan trọng hơn, gần 100% phụ phẩm cà phê đều được tái chế và tái sử dụng để tạo ra giá trị, không xả ra môi trường, thay thế hơn 74% chất đốt từ dầu DO và giảm thiểu phát thải gần 12.670 tấn CO2/năm. Tỷ lệ tái sử dụng nước thải trong nhà máy sản xuất cà phê cũng được đến 65%, đóng góp khoảng 30-35% nguồn nước sử dụng đầu vào cho sản xuất mỗi năm.

Để đạt được điều này, ngay từ giai đoạn lên phương án đầu tư, Công ty đã tính toán phương án thiết kế và công nghệ phù hợp để có thể phát huy hiệu quả của các mô hình tuần hoàn trong sản xuất. Đồng thời, việc áp dụng cải tiến liên tục theo mô hình Nestlé Contineous Excellence đã giúp công ty từng bước đạt được các mục tiêu đặt ra trong chiến lược phát triển bền vững của mình.

Tham khảo thêm thông tin chi tiết về các hoạt động phát triển bền vững của Nestlé Việt Nam tại www.nestle.com.vn

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU MỘT NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH?

CHIA SẺ MÔ HÌNH

(736)