Quy trình ủ thức ăn chăn nuôi từ vỏ quả cacao

Hướng dẫn cách ủ thức ăn từ vỏ quả cacao và tác dụng của thức ăn ủ chua trong chăn nuôi. Dự án Kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cacao do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, Helvetas Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Cộng đồng (CDC) thực hiện.

Xem video về quy trình: https://www.youtube.com/watch?v=2fNdPKT4uOk

Xem thông tin về Dự án tại: https://www.helvetas.org/en/vietnam/what-we-do/how-we-work/our-projects/Asia/Vietnam/Vietnam%20Circular%20Economy%20Cocoa

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU MỘT NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH?

CHIA SẺ MÔ HÌNH

(70)