Lộ trình toàn cầu cho nền kinh tế tuần hoàn và bao trùm

16:30 - 18:00 CEST 01/06/2022 Online Tiếng Anh

Mục đích: Chatham House hiện mời các chính phủ và các bên liên quan để thảo luận về các hình thức và chức năng của một lộ trình tiềm năng toàn cầu về kinh tế tuần hoàn, bao gồm các câu hỏi như:

  • Loại hình hợp tác quốc tế nào là cần thiết để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kinh tế tuần hoàn một cách toàn diện?
  • Các lĩnh vực cấp bách và cơ bản nhất cho hành động tập thể là gì?
  • Liệu một lộ trình toàn cầu của nền kinh tế tuần hoàn có thể trở thành hiện thực?
  • Các bước tiếp theo sau Stockholm +50 là gì?

Cuộc thảo luận sẽ là chìa khóa để định hướng lộ trình hợp tác kinh tế tuần hoàn toàn cầu sau Stockholm +50, và quan điểm của bạn sẽ được chào đón.

Hình thức: Trực tuyến 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ngày:  1/6/2022

Thời gian:  16:30 – 18:00 CEST

Link: OPN Forum Session – Chatham House | One Planet network

Chia sẻ

(30)