Hội thảo trực tuyến #5: Vai trò của PROs trong thực hiện EPR ở các nước và một số khuyến nghị cho Việt Nam

14:00 - 17:00 ICT 20/09/2023 Online Tiếng Anh, Tiếng Việt Địa chỉ: Zoom

Hội thảo trực tuyến #5: Vai trò của PROs trong thực hiện EPR ở các nước và một số khuyến nghị cho Việt Nam

Hình thức: hội thảo trực tuyến và trực tiếp

Thời gian: 14:00 – 17:00 ICT, Thứ 5, 20/09/2023

Đơn vị tổ chức: Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn Việt Nam

Đăng ký tham gia tại đây: https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_6icX-8G3TC61yqxk5FlQaw

Trong bối cảnh chính sách liên quan đến Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), bao bì (tùy theo quy mô), pin- ắc quy, dầu nhớt, săm lốp sẽ phải áp dụng thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm bao bì từ năm 2024. Các nhà sản xuất và nhập khẩu sẽ được yêu cầu tự thực hiện nghĩa vụ tái chế hoặc thông qua một cơ sở bên thứ ba được chỉ định, được gọi là Tổ chức Trách nhiệm tái chế của Nhà sản xuất (PRO). Kinh nghiệm quốc tế đã chứng minh rằng PRO đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao hiệu quả của việc thực hiện EPR bằng cách giảm đáng kể các rào cản về chi phí và vấn đề hậu cần liên quan đến quản lý rác thải bao bì.

Do đó, Hội thảo trực tuyến #5 sẽ giới thiệu các mô hình hoạt động của PRO từ các quốc gia ở Châu Á và Châu Âu trong việc triển thực hiện EPR. Hội thảo nhằm mục đích cung cấp cái nhìn tổng quan về tiến trình chuẩn bị của các doanh nghiệp để đáp ứng tỉ lệ tái chế bắt buộc, đồng thời đưa ra các khuyến nghị thực hiện hiệu quả EPR, phù hợp với bối cảnh của Việt Nam.

 

Hội thảo trực tuyến này nhằm mục đích trả lời các câu hỏi:

  • PRO đóng vai trò gì trong quá trình thực hiện EPR?
  • Hệ thống PRO tại các nước trên thế giới đã có quá trình phát triển như thế nào để thúc đẩy tính hiệu quả của EPR?
  • Doanh nghiệp đã chuẩn bị như thế nào để đạt được mục tiêu tái chế đối với bao bì khi EPR được thực thi vào năm 2024?

 

Tất cả câu hỏi trên sẽ được trả lời trong buổi hội thảo trực tuyến với các bài trình bày và diễn giả như sau:

  1. “Vai trò của PRO trong hỗ trợ triển khai EPR tại Đức & các nguyên lý nâng cao tính hiệu quả của EPR cho bao bì” – Ông Fritz Flanderka, Giám đốc điều hành, Tập đoàn Reclay
  2. “Tiến trình chuẩn bị của doanh nghiệp Việt để đáp ứng tỷ lệ tái chế bắt buộc” ” – Ông Laurent Levan Vice Chairman, Phó Chủ tịch, Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam)
  3. “Vai trò của PRO trong việc hỗ trợ thực hiện EPR tại Na Uy” – Bà Jaana Røine, Giám đốc điều hành, Greendot Norway, Na Uy
  4. “Vai trò của PRO trong việc hỗ trợ thực hiện EPR tại Hàn Quốc” – Ông Kim Sang Hoon Chủ tịch, Cơ quan Dịch vụ Tuần hoàn Tài nguyên Hàn Quốc (KORA)

 

Đăng ký tham gia tại đây: https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_6icX-8G3TC61yqxk5FlQaw

 

Chương trình chi tiết:

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG PHỤ TRÁCH
14:00 – 14:10 Đón tiếp khách mời & Chào mừng UNDP/CE Hub
14:10 – 14:20 Hiện trạng của Việt Nam

Điểm nổi bật trong việc thực hiện EPR tại Việt Nam từ năm 2024

Vụ Pháp chế Bộ TN&MT
14:20 – 14:50 Kinh nghiệm quốc tế

– Vai trò của PRO trong hỗ trợ triển khai EPR tại Đức

– Các nguyên lý nâng cao tính hiệu quả của EPR cho bao bì

Ông Fritz Flanderka

Giám đốc điều hành, Tập đoàn Reclay, Đức

14:50 – 15:10 Kinh nghiệm quốc tế

Vai trò của PRO trong việc hỗ trợ thực hiện EPR tại Hàn Quốc

Ông Kim Sang Hoon

Chủ tịch Cơ quan Dịch vụ Tuần hoàn Tài nguyên Hàn Quốc (KORA)

15:10 – 15:30 Kinh nghiệm quốc tế

Vai trò của PRO trong việc hỗ trợ thực hiện EPR tại Na Uy

Bà Jaana Røine

Giám đốc điều hành, Greendot Norway

15:30 – 15:50 Góc nhìn từ Doanh nghiệp

Tiến trình chuẩn bị của doanh nghiệp Việt để đáp ứng tỷ lệ tái chế bắt buộc

Ông Laurent Levan

Phó Chủ tịch, Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam)

15:50 – 16:50 Thảo luận (Câu hỏi từ khán giả)

– Ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TN&MT

– Ông Fritz Flanderka, Giám đốc điều hành, Tập đoàn Reclay, Đức

– Ông Kim Sang Hoon, Chủ tịch Cơ quan Dịch vụ Tuần hoàn Tài nguyên Hàn Quốc (KORA)

– Bà Jaana Røine, Giám đốc điều hành, Greendot Norway

– Ông Laurent Levan, Phó Chủ tịch, Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam)

Điều phối

Mạng lưới KTTH Việt Nam

16:50 – 17:00 Bế mạc UNDP/CE Hub

 

Đăng ký tham gia tại đây: https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_6icX-8G3TC61yqxk5FlQaw

Chia sẻ

(347)