Hội thảo “Thúc đẩy tái sử dụng, tái nạp trong thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam”

8h30 18/03/2022 - 18/03/2022 Online Tiếng Việt & tiếng Anh

Trong khuôn khổ hợp tác với Liên Minh Không Rác Việt Nam, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy tái sử dụng, tái nạp trong thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam” nhằm chia sẻ các kinh nghiệm về thúc đẩy tái sử dụng trên thế giới và xác định các giải pháp thúc đẩy tái sử dụng trong nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.
Mục tiêu
– Chia sẻ chia sẻ các kinh nghiệm về thúc đẩy tái sử dụng trên thế giới
– Cập nhật các chính sách về KTTH tại Việt Nam và kế hoạch triển khai KTTH trong thời gian tới
– Xác định các giải pháp phù hợp trong việc thúc đẩy tái sử dụng trong nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường trân trọng kính mời Quý Vị tham dự và đóng góp ý kiến tại hội thảo. Đề nghị quý vị đăng ký tham dự hội thảo theo đường link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkf-6sqz8iHdUDPxrTU9KHL0ESZlJpMfy7.

Trân trọng cảm ơn./.

Chia sẻ

(23)