Hội thảo tham vấn: “Chính sách thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành Công Thương”

7:30 – 12:00 30/11/2022 Offline Tiếng Việt Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh

Trong khuôn thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030, Bộ Công Thương tổ chức triển khai nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá và đề xuất chính sách thúc đẩy áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành Công Thương góp phần thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững” với sự phối hợp thực hiện của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Thời gian: 7:30 – 12:00, Thứ 4 ngày 30/11/2022.
  • Địa điểm: Tòa nhà Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh – 224 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Thành phần: Đại diện Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, các cơ quan, viện nghiên cứu, Hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.
  • Nội dung: Tham luận về kinh nghiệm quốc tế và xây dựng chính sách kinh tế tuần hoàn, thực trạng chính sách, các cơ hội – thách thức và giải pháp áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong các lĩnh vực Công Thương.

Đăng ký đại biểu và thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Nguyễn Thị Hoài Trông, SĐT: 035 265 6018.

Chia sẻ

(27)