Hội thảo “Tham vấn các mô hình ưu tiên trong kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam”

08:00 – 12:00 21/03/2023 - 21/03/2023 Online/Offline Tiếng Việt & tiếng Anh Địa chỉ: Khách sạn Cầu Giấy, số 110 Đường Cầu Giấy, Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) được giao chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn (KHHĐQG), dự kiến thời gian trình vào tháng 11 năm 2023. Theo đó, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (CLCSTN&MT) được Bộ TN&MT giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ này.

Nhằm mục tiêu nhận diện, thúc đẩy các mô hình KTTH trọng tâm và lồng ghép vào KHHĐQG thực hiện KTTH ở Việt Nam, Viện CLCSTN&MT  phối hợp cùng Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương (PE) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo “Tham vấn các mô hình ưu tiên trong kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam”. Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 8 giờ 00, Thứ ba, ngày 21 tháng  3  năm 2023

Địa điểm: Khách sạn Cầu Giấy, số 110 Đường Cầu Giấy, Hà Nội

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường trân trọng kính mời Quý vị đại biểu tham dự và đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Thông tin đăng ký vui lòng truy cập theo đường link https://forms.gle/89rfi5o9x9htjSYY7 trước 10h00 ngày 19 tháng 3 năm 2023.

Rất mong sự có mặt của Ông/Bà để hội thảo thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Chia sẻ

(22)