Hội thảo quốc gia về quản lý chất thải từ tàu và cảng biển: Giải quyết vấn đề rác thải biển từ tàu thương mại và cảng biển

9:00 - 12:00  16/05/2022 Online/Offline Tiếng Việt & Tiếng Anh

 

Hình thức: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến  

Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt 

Địa điểm: Khách sạn Maximilan, 222 Võ Nguyên Giáp, TP. Đà Nẵng 

Ngày: 16 tháng 5 năm 2022 

Thời gian: 9:00 – 12:00 

Thành phần tham dự: Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Hà Nội 

Link: https://us02web.zoom.us/j/86882781395?pwd=NEJwaTNSdjVyMGdnb2xNYXBXTExldz09 

Chia sẻ

(13)