Hội thảo “Nghiên cứu kinh tế tuần hoàn và đánh giá khả năng áp dụng cho tỉnh Thừa Thiên Huế”

14 giờ 30 – 16 giờ 30 21/12/2021 Online EN/VN

Thực hiện Thông báo số 269/TB-VPCP ngày 18/10/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo Tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó yêu cầu Tỉnh cần tái cấu trúc lại nền kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, thương mại, kinh tế trí thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và công nghiệp văn hóa, giải trí.

Viện Nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo “Nghiên cứu kinh tế tuần hoàn và đánh giá khả năng áp dụng cho Thừa Thiên Huế” nhằm mục đích phác hoạ những định hướng cơ bản để tiếp cận mô hình kinh tế tuần hoàn, lấy ý kiến các chuyên gia về các bước đi cho việc phát triển kinh tế tuần hoàn tại Thừa Thiên Huế .

Hội thảo được tổ chức trực tuyến vào lúc 14 giờ 30 – 16 giờ 30, Thứ Ba, ngày 21 tháng 12 năm 2021

Vui lòng đăng ký tham gia tại: https://undp.zoom.us/meeting/register/tZcoce-rqzMoGte9oneheE6LMVXrokcoNu0H

Thư mời và chương trình của Hội thảo được đính kèm tại đây.

Chia sẻ

(33)