Hội thảo Nâng cao nhận thức của thanh niên với môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa đại dương

26/05/2022 Offline Tiếng Việt Địa chỉ: Huyện Thường Tín, Hà Nội

Mục tiêu: Nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Non, biển chung tay – Dọn ngay rác nhựa” do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và UNDP Việt Nam cùng phát động, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên địa phương trên địa bàn Hà Nội về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương, ra mắt ứng dụng SANRAC – được phát triển bởi UNDP – công cụ kết nối người dùng với chính quyền địa phương và cộng đồng có thể theo dõi các bãi rác tự phát, không đúng quy định tại Việt Nam, giúp chính quyền địa phương, các bên liên quan và người dân có thể xử lý kịp thời.  

Hình thức: Trực tiếp

Ngôn ngữ: Tiếng Việt 

Địa điểm: Huyện Thường Tín – Hà Nội

Thời gian: 26/5/2022

Đối tượng tham dự: Tổng cục biển và Hải đảo Việt Nam, UNDP, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thường Tín, Huyện Đoàn Thường Tín, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên thị trấn Thường Tín

Chia sẻ

(19)