Hội thảo “Kinh tế tuần hoàn – yếu tố chính để phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam”

7:45-17:15 10/05/2022 - 10/05/2022 Online/Offline Tiếng Việt & tiếng Anh Address: Đà Nẵng / Khách sạn Golden Lotus – 200 Trần Bạch Đằng, Đà Nẵng

Hình thức: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến
Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt
Link: https://zoom.us/j/97714455086?pwd=dzBUVVNuN3hhZUs1Z1JPZmpoeHFNUT09
Địa điểm: Đà Nẵng / Khách sạn Golden Lotus – 200 Trần Bạch Đằng, Đà Nẵng
Ngày: 10/5/2022
Thời lượng: 7:45 – 17:15
Đối tượng: Các đô thị khu vực miền Trung (Phòng Quản lý đô thị, Phòng Quy hoạch đô
thị, Sở TNMT, Sở Xây dựng, Sở KHĐT, Sở NN và PTNT).

Share

(12)