Hội thảo “Kinh tế tuần hoàn – yếu tố chính để phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam”

7:45-17:15 10/05/2022 - 10/05/2022 Online/Offline Tiếng Việt & tiếng Anh Địa chỉ: Đà Nẵng / Khách sạn Golden Lotus – 200 Trần Bạch Đằng, Đà Nẵng

Hình thức: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến
Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt
Link: https://zoom.us/j/97714455086?pwd=dzBUVVNuN3hhZUs1Z1JPZmpoeHFNUT09
Địa điểm: Đà Nẵng / Khách sạn Golden Lotus – 200 Trần Bạch Đằng, Đà Nẵng
Ngày: 10/5/2022
Thời lượng: 7:45 – 17:15
Đối tượng: Các đô thị khu vực miền Trung (Phòng Quản lý đô thị, Phòng Quy hoạch đô
thị, Sở TNMT, Sở Xây dựng, Sở KHĐT, Sở NN và PTNT).

Chia sẻ

(36)