Hội thảo “Giải pháp Bao bì bền vững – Mắt xích quan trọng trong nền Kinh tế tuần hoàn”

11/04/2023 Offline Địa chỉ: Khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Hà Nội.

Ngành Bia và Nước giải khát là một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng có thể giúp hỗ trợ chính phủ Việt Nam đạt được mục tiêu kinh tế tuần hoàn. Nếu tất cả các bên liên quan trong khu vực công và tư nhân cùng chung tay có thể tạo ra tác động tích cực cho Quốc gia.

Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Công ty TNHH Lon nước giải khát TBC-Ball Việt Nam trân trọng tổ chức Hội thảo “Giải pháp bao bì bền vững – Mắt xích quan trọng trong nền kinh tế tuần hoàn”. Thông tin buổi Hội thảo cụ thể như sau:

  • Thời gian: Ngày 11 tháng 4 năm 2023 (Thứ Ba) 13:30 đến 17:00
  • Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Hà Nội.

Chương trình 
13h30: Đăng ký
14.00: Giới thiệu
14.05: Diễn văn khai mạc: ‘Ngành nước giải khát hướng tới phát triển bền vững’
14.15: Khung chính sách kinh tế tuần hoàn & cách tiếp cận cho ngành đồ uống ở Việt Nam.
14.40: Giới thiệu báo cáo về Giải pháp Bao bì Bền vững tại Việt Nam của Viện Năng lượng và Tài nguyên Ấn Độ (TERI)
15.20: Nghỉ giải lao
15.30: Thảo luận về chủ đề liên quan (về chính sách, bao bì bền vững, chủ đề dự kiến trong tương lai, v.v.)
16h45: Kết thúc

Thành phần tham dự: Đại diện các cơ quan ban ngành, các tổ chức liên quan, hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp trong ngành nước giải khát, các cơ quan thông tấn báo chí.

Vui lòng xác nhận trước ngày 06/04/2023 với: Bà Nguyễn Thị Liễu-VBA; Di động 0984759884; Email: hiephoi@vba.com.vn hoặc đăng ký bên dưới.

Chia sẻ

(64)