Hội thảo Định hướng kế hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn tại địa phương

14:00 - 16:30 30/11/2022 Online/Offline Tiếng Việt & Tiếng Anh Địa chỉ: Thành phố Huế

Trong khuôn khổ hợp tác giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP), từ năm 2020, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế được giao thực hiện nhiều chương trình cụ thể liên quan đến thúc đẩy phát triển KTTH.

Để có định hướng rõ hơn trong việc tham mưu kế hoạch hành động tại địa phương trong việc phát triển KTTH, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức hội thảo “Định hướng kế hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn tại địa phương” theo một số thông tin sau:

Thời gian dự kiến: từ 14h00 đến 16h30 ngày 30/11/2022;

Địa điểm: khách sạn Park View – 09 Ngô Quyền, thành phố Huế.

Nội dung: Trao đổi và thảo luận đề xuất kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện KTTH; kế hoạch hỗ trợ và thúc đẩy phát triển KTTH tại quốc gia và địa phương; Đề xuất kế hoạch hành động tại địa phương về phát triển KTTH; Khung nghiên cứu về dòng vật liệu hướng đến KTTH tại Huế (Metabolic Study)

Link đăng ký: https://bit.ly/hoithaoktth30112022

Chia sẻ

(58)