Hội thảo “Công bố, chia sẻ Lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng”

14:00 - 16:20 26/08/2022 Online/Offline Tiếng Việt & Tiếng Anh Địa chỉ: TP Đà Nẵng

Mục đích:  Thực hiện nhiệm vụ do UBND Thành phố Đà Nẵng giao tại Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 về việc phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu xây dựng và phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Đà Nẵng

Đơn vị tổ chức: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Đà Nẵng phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)

Hình thức: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến

Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt

Địa điểm:  Tại Hội trường 01, Tầng 02, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Ngày:  thứ Sáu, ngày 26/8/2022

Thời gian:  Từ 14h00 đến 16h20

Chương trình hội thảo: Link

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Bùi Ngọc Như Nguyệt – bnnnguyet@gmail.com

Chia sẻ

(105)