Hội thảo chia sẻ kiến thức “Thúc đẩy các giải pháp thay thế cho các sản phẩm nhựa dùng một lần hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững tại Việt Nam”

13h30 02/03/2022 - 02/03/2022 Online/Offline Tiếng Việt & tiếng Anh Địa chỉ: Hội thảo Hybrid tại Viện Goethe, 56-58-60 Nguyễn Thái Học, Hà Nội
Để tăng cường thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa và túi ni lông, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (CLCSTN&MT), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội thành lập “Liên minh bán lẻ giảm tiêu thụ túi ni-lông” (gọi tắt là Liên minh) với sự tham gia của các chuỗi siêu thị, nhà bán lẻ nhằm tăng cường sử dụng túi thân thiện với môi trường, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, túi ni-lông sử dụng một lần. Hiện nay đã có 16 nhà bán lẻ đăng ký tham gia Liên minh.

Trong khuôn khổ thực hiện dự án, Viện CLCSTN&MT phối hợp với Cơ quan hợp tác kỹ thuật quốc tế Pháp (Expertise France) tổ chức Hội thảo chia sẻ kiến thức “Thúc đẩy các giải pháp thay thế cho các sản phẩm nhựa dùng một lần hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững tại Việt Nam”.

Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 02 tháng 3 năm 2022

Hình thức: Hội thảo Hybrid tại Viện Goethe, 56-58-60 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

Địa chỉ phòng họp zoom: https://goethe-institut.zoom.us/j/84632299260?pwd=bEJib0FITFo4OUREV04rNlE4QUhFUT09

ID cuộc họp: 846 3229 9260; Passcode: Gi!032022

Chương trình dự kiến: https://drive.google.com/file/d/10DRRYWP__4usKSDDRm-dGVkkQDIT5Bbs/view?usp=sharing

Trân trọng kính mời Quý Vị tham dự và đóng góp ý kiến tại hội thảo. Đề nghị quý vị đăng ký tham dự hội thảo theo đường link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczh94Kfn0Fm6P8vlciPKxcdfksijm07GxD8VHseSm0nG4TIQ/viewform?usp=sf_link. Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ chị Lê Thị Lệ Quyên, cán bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, điện thoại: 37931627-ext 789; di động: 0949912492; email: llquyen@isponre.gov.vn.

Chia sẻ

(22)