Diễn đàn Thế giới về Kinh tế tuần hoàn 2022 (WCEF2022)

06/12/2022 - 08/12/2022 Online Tiếng Anh

Diễn đàn Thế giới về Kinh tế tuần hoàn 2022 (WCEF2022) sẽ tạo cơ hội duy nhất cho các quốc gia châu Phi và thế giới nói chung để chuyển đổi hướng tới một nền kinh tế bao trùm, ít phát thải các-bon và thích ứng với khí hậu. Diễn đàn sẽ khám phá các chủ đề chính liên quan đến sự phát triển của châu Phi, trong đó tuần hoàn có thể đóng một vai trò lớn, bao gồm khí hậu và thiên nhiên, thanh niên, cơ sở hạ tầng, tinh thần kinh doanh và đổi mới, thương mại và chuỗi giá trị.
WCEF2022 được đồng tổ chức bởi Liên minh Kinh tế tuần hoàn Châu Phi (ACEA), Chính phủ Rwanda, Mạng lưới Kinh tế Tuần hoàn Châu Phi (ACEN) và Quỹ Đổi mới Phần Lan Sitra, cùng các đối tác quốc tế.
WCEF2022 quy tụ hơn 4.000 nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới để trình bày các giải pháp kinh tế tuần hoàn tốt nhất thế giới. WCEF xem xét cách các doanh nghiệp có thể nắm bắt các cơ hội mới, đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua các giải pháp kinh tế tuần hoàn; cũng như cách thức đóng góp vào việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc thông qua nền kinh tế tuần hoàn.

Miễn phí, mở cho tất cả người tham dự trực tuyến. Đăng ký ngay.

  • Ngày: 6-8 tháng 12, năm 2022
  • Chương trình: xem chi tiết tại đây

Liên lạc: Để liên lạc với bộ phận truyền thông, vui lòng liên hệ với Samuli Laita, Truyền thông, Quỹ Đổi mới Phần Lan Sitra, samuli.laita@sitra.fi

Thông tin chi tiết có thể xem tại Thông cáo báo chí của Bộ Môi trường Cộng hòa Rwanda, Sitra, ACEA.
Chia sẻ

(34)