Diễn đàn Polyme sinh học và Nhựa sinh học thế giới 2023

08:30 - 18:30 (GMT +1) 01/03/2023 - 02/03/2023 Online/Offline Tiếng Anh Địa chỉ: Berlin, Đức

Hội nghị thượng đỉnh Quốc tế về Nhựa sinh học và Polyme sinh học sẽ quy tụ hơn 150 chuyên gia trong ngành từ các nhà sản xuất polyme sinh học, công ty hóa chất, hiệp hội lớn, nguyên liệu thô, công ty công nghệ và chuyên gia tư vấn để thảo luận về những phát triển mới nhất, công nghệ tiên tiến, thách thức và cơ hội mới trong nhựa sinh học và vật liệu tổng hợp sinh học bền vững. Chương trình nghị sự năm nay đang được xây dựng và ghi nhận là chương trình tốt nhất của chúng tôi. Hàng năm, chúng tôi làm việc với một số trí thức hàng đầu trong ngành để đảm bảo rằng chương trình bao gồm các chủ đề được thảo luận hàng đầu và mang lại giá trị cao nhất cho người tham dự.

Thời gian: 08:30 – 18:30 (GMT +1)

Địa điểm: 08:30 – 18:30 (GMT +1) / Cuộc họp Zoom

Phương thức: Online và Offline

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Brochure và Chương trình: Xem tại đây.

Để biết thêm thông tin về các cơ hội diễn giả & đại biểu, vui lòng liên hệ: John Isaac / email: johni@leadventgrp.com

 

Chia sẻ

(27)