Diễn đàn doanh nghiệp – Trao đổi kết nối doanh nghiệp để khép kín các vòng nguyên vật liệu

14.00-15.30 17/03/2022 Online Tiếng Việt và Tiếng Anh

Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn Việt Nam tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp – Trao đổi kết nối doanh nghiệp để khép kín các vòng nguyên vật liệu, nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp để trao đổi các nguồn nguyên, vật liệu, chất thải và dịch vụ, nhằm khép kín các vòng nguyên vật liệu cho một nền kinh tế tuần hoàn.

Tham gia trao đổi có đại diện từ IKEA, Viện Chiến lược và Chính sách tài nguyên môi trường và đại diện các Hiệp hội: Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA), Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA).

Thời gian: từ 14.00 – 15.30 thứ Năm, ngày 17 tháng 03 năm 2022.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Bà Hoàng Thị Diệu Linh, Cán bộ về Chất thải và Kinh tế tuần hoàn, UNDP Việt Nam: hoang.thi.dieu.linh@undp.org

Chia sẻ

(19)