Diễn đàn “Các dòng sông không chất thải nhựa tại khu vực Châu Á”, từ ngày 8-10 tháng 03 năm 2022

08/03/2022 - 10/03/2022 Online Tiếng Anh

Đăng ký ngay để tham gia và tìm hiểu những thông tin mới nhất, những giải pháp đổi mới và cơ hội mở rộng quy mô nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm nhựa ven sông ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương.

Với chủ đề “Giảm rác thải nhựa trên sông thông qua khoa học, chính sách và hành động của người dân”, Diễn đàn sẽ diễn ra trong ba ngày, từ ngày 8 đến 10 tháng 3 năm 2022 và sẽ nêu bật những thông tin từ nghiên cứu thực địa và kinh nghiệm của các quốc gia trong việc đảm bảo các dòng sông không có chất thải nhựa ở Châu Á.

Thông qua hợp tác với hơn 20 đối tác, dự án CounterMEASURE đã thực hiện các nghiên cứu, tham vấn và hỗ trợ kỹ thuật tại sáu quốc gia dọc theo sông Mekong và sông Hằng, bao gồm cả một số địa phương ở Sri Lanka. Thông qua các công nghệ tiên tiến, dự án đã xây dựng các phương pháp luận để đánh giá và giám sát ô nhiễm nhựa, mở rộng nghiên cứu về tác động của nhựa đối với động vật hoang dã, cũng như các chính sách và thay đổi hành vi.

Tham gia Diễn đàn để tìm hiểu những phát hiện, công nghệ và cơ hội mới nhất để phát triển và mở rộng quy mô trong tương lai.

Nội dung của phiên họp và các cuộc thảo luận sẽ bao gồm:

  • Chính sách dựa trên bằng chứng về nhựa;
  • Các công nghệ tiên tiến và khoa học công dân để quản lý ô nhiễm nhựa;
  • Lập bản đồ ô nhiễm nhựa ven sông;
  • Nhựa trong môi trường: mối đe dọa cho các loài di cư;
  • Quản lý dữ liệu ô nhiễm nhựa để đưa ra quyết định với đầy đủ thông tin; và
  • #FaceThePlasticTruth: Tiếng nói cho các hành động và giải pháp.

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA Ở ĐÂY

Liên hệ với countermeasure@un.org để biết thêm thông tin.

Chia sẻ

(18)