Cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo – Làng Công nghệ Kinh tế tuần hoàn TECHFEST Viet Nam 2022

31/10/2022 Offline

Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) phối hợp với Làng Công nghệ Kinh tế tuần hoàn tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo xanh” với thông điệp “Chia sẻ tri thức – Khơi nguồn sáng tạo – Phát triển bền vững”.

 

Hưởng ứng Quyết định số 1658TTg phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050”, hướng tới mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP; xanh hóa các ngành kinh tế; Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững, thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844), Quyết định số 188/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09/2/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 844; Quyết định 687/QĐ-TTg 2022 Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam; Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) phối hợp với Làng Công nghệ Kinh tế tuần hoàn tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo xanh” với thông điệp “Chia sẻ tri thức – Khơi nguồn sáng tạo – Phát triển bền vững”. Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo xanh” là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện TECHFEST Việt Nam 2022,  hướng đến 2 lĩnh vực chính:

 1. Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
 2. Giảm thiểu ô nhiễm chất thải nhựa, như một giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương. 

THỂ LỆ

Đối tượng tham dự

 1. Nhóm startup các tỉnh/thành: Nhà sáng chế, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo liên quan đến lĩnh vực dự thi; không giới hạn độ tuổi, trình độ đang học tập, công tác tại các tỉnh, thành phố; được các tổ chức liên quan đến hoạt động về khởi nghiệp cấp tỉnh/thành phố (Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ…) các tỉnh, thành phố giới thiệu dự thi.
 2. Nhóm startup Viện/Trường: Giảng viên, sinh viên, nghiên cứu viên đến từ các Viện, Trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc có các dự án, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo liên quan đến lĩnh vực dự thi.
 3. Các nhóm startup khác: Thành viên Hội, CLB, đội, nhóm liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo trên toàn quốc. II.

Lĩnh vực dự thi

Các lĩnh vực tập trung của cuộc thi (nhưng không giới hạn) bao gồm: Giảm thiểu ô nhiễm chất thải nhựa, như một giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương. 

Lưu ý: Khuyến khích các nhóm dự thi tạo sự đột phá trong việc xây dựng ý tưởng, dự án dự thi, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đặc biệt, là các giải pháp ứng dụng liên quan đến công nghệ và chuyển đổi số.

Quy định về bài dự thi

Quy định chung

 • Mỗi nhóm được dự thi tối đa một dự án, là dự án chưa từng đạt giải cao nhất ở bất kỳ cuộc thi nào về khởi nghiệp Quốc gia.
 • Khuyến khích các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo xanh” hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước
 • Mỗi nhóm được dự thi tối đa một dự án, là dự án chưa từng đạt giải cao nhất ở bất kỳ cuộc thi nào về khởi nghiệp Quốc gia
 • Khuyến khích các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo xanh” hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Thể thức, hình thức trình bày

 • Bài dự thi được trình bày bằng Tiếng Việt, đánh máy trên khổ A4, cỡ chữ 13-14, phông chữ Times New Roman.

Sản phẩm gửi kèm bài dự thi

 • Hồ sơ dự án
 • Slide thuyết trình dự án 
 • Sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc Video clip (nếu có).

Cách thức gửi bài thi

Các vòng thi 

Vòng Sơ khảo – Tại 5 Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Cần Thơ, Khánh Hòa.

 • Thời hạn Ban tổ chức nhận hồ sơ dự thi online từ các đội thi: Trước ngày 31/08/2022 (Bản cứng hồ sơ nhận trước ngày 15/09/2022 tính theo dấu bưu điện).
 • Trong trường hợp, Ban tổ chức chỉ nhận được bản online, chưa nhận được bản cứng, hồ sơ dự thi được xem như là chưa hợp lệ.
 • Sau khi nhận được hồ sơ dự thi của các đội thi, từ ngày 31/08/2022 đến ngày 30/09/2022, Hội đồng chuyên môn chấm và lựa chọn … dự án có xếp hạng cao nhất vào Vòng Bán kết tại mỗi trung tâm.

Vòng Bán kết

 • Các đội thi có 5 ngày chuẩn bị Pitching Bán kết.
 • Pitching loại trực tiếp được tổ chức dưới hình thức:
 • Hội đồng chấm điểm làm việc 2 buổi sáng/chiều. Thành viên hội đồng sẽ gồm 1 người từ mỗi TTDMST với CT KTTH: Cần Thơ, HCM, Huế, Hà Nội, Khánh Hòa
 • Các đội thi được sắp xếp theo từng đợt pitching, mỗi đội có 5’ trình bày về sản phẩm/dự án của mình và 15’ hỏi đáp với BGK (tổng thời gian 20’).

Tiêu chí chấm vòng thi Bán kết:

 • Vấn đề và giải pháp: giải quyết được vấn đề/nhu cầu của xã hội
 • Vận hành: các vấn đề về áp dụng công nghệ, xác định được phân khúc thị trường, tài chính (khả năng xoay vòng vốn, kế hoạch tài chính…) và khả năng tăng trưởng (sự tham gia và đóng góp cho cộng đồng).
 • Năng lực: kinh nghiệm liên quan, sản phẩm chạy thử, tổ chức, huy động nguồn lực.
 • Kết quả sẽ được Ban tổ chức công bố thông qua thư điện tử đăng ký và trên các phương tiện truyền thông.
 • 15 đội có điểm Pitching cao nhất sẽ vào chung kết.

Vòng Chung khảo

 • Top 15 đội được làm việc với cố vấn, chuyên gia để hoàn thiện và phát triển sản phẩm. Chuyên gia sẽ đến từ mỗi TTDMST với CT KTTH: Cần Thơ, HCM, Huế, Hà Nội, Khánh Hòa
 • Mỗi đội có 1 buổi (dự kiến) làm việc với chuyên gia để hoàn thiện sản phẩm của mình. Incubator sẽ là TTDMST với CT KTTH: Cần Thơ, HCM, Huế, Hà Nội, Khánh Hòa
 • 3 buổi đào tạo chung (mỗi buổi 1,5-2 tiếng) về chủ đề: Mô hình kinh doanh; Chiến lược tài chính, kêu gọi vốn; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng thuyết trình; và các kỹ năng cần thiết khác.
 • 2 buổi mentoring 1-1
 • Tại vòng Chung kết, các đội thi thuyết trình, Hội đồng đánh giá sẽ đưa ra đánh giá, góp ý và chấm điểm các dự án tại Chung kết theo các tiêu chí của Ban tổ chức.

Giải thưởng

Thông tin chung về giải thưởng

 • Tổng giải thưởng tiền mặt lên đến 20 triệu VNĐ cho nhóm HS/SV, 100 triệu VNĐ cho nhóm startups
 • Được các đơn vị truyền thông lớn hỗ trợ: Vietnam Startup TV, Trung tâm hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia NSSC và các cơ quan truyền thông như báo giấy, báo điện tử.
 • Dự án có cơ hội tham gia  “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST 2022”.
 • Có cơ hội được làm việc trực tiếp với cố vấn, nhà đầu tư, chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp.
 • Cơ hội nhận các gói ươm tạo:
 • Mọi tài sản trí tuệ được tạo ra trước và trong cuộc thi hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của đội thi.

Cơ cấu giải thưởng

 • 1 đội chiến thắng trong nhóm HS/SV
 • 1 đội chiến thắng trong nhóm startups

Trách nhiệm của tác giả và nhóm tác giả tham dự Cuộc thi

 • Thực hiện các quy định của Thể lệ Cuộc thi, đảm bảo sản phẩm dự thi phải tuân thủ đúng yêu cầu của Ban Tổ chức. Không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong hồ sơ dự thi. Các sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả. 
 • Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu bài gửi dự thi của các nhà trường không đến được Ban tổ chức do lỗi kỹ thuật.
 • Trong trường hợp tranh chấp bản quyền phát sinh sau khi sản phẩm dự thi đoạt giải, đối tượng dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
 • Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng Cuộc thi do tác giả, nhóm tác giả đoạt giải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều kiện bất khả kháng

Là tất cả các tình huống và sự kiện vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của Ban Tổ chức bao gồm: dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, lũ lụt, hỏa hoạn, động đất…; hay các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, làm ảnh hưởng tới việc không thực hiện được hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các hạng mục của chương trình. Khi sự cố bất khả kháng xảy ra, Ban Tổ chức có trách nhiệm thông báo kịp thời đến các đội dự thi. Trong trường hợp này, Ban Tổ chức không phải chịu trách nhiệm về việc trì hoãn, chậm hay không thực hiện các hạng mục của chương trình.

Thông tin liên hệ hỗ trợ

 1. Thông tin liên quan đến cuộc thi và nộp hồ sơ: tại 5 Trung tâm đổi mới sáng tạo như đã nêu trên
 2. Thông tin hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự thi: 

Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, Thể lệ Cuộc thi có thể được sửa đổi và bổ sung từ Ban Tổ chức để phù hợp với thực tiễn Cuộc thi. và thông báo kịp thời đến thí sinh. 

Thông tin sự kiện được cập nhập tại các kênh thông tin sau:

 1. Viet Nam Circular Economy Website: https://vietnamcirculareconomy.vn/
 2. Ocean or Plastic: https://www.facebook.com/OceanorPlastic
Chia sẻ

(73)