Chương trình tập huấn: Kinh tế tuần hoàn: Cơ hội và trách nhiệm của nhà quản lý kinh tế tương lai

17/10/2022 - 19/10/2022 Offline Địa chỉ: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương

Hướng tới đối tượng sinh viên, chương trình diễn ra trong 3 ngày với mục tiêu làm rõ khái niệm, nội dung và xu hướng Kinh tế tuần hoàn trên thế giới và Việt Nam; các quy định pháp luật liên quan đến Kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam; Nông nghiệp bền vững, tái sinh để giảm chất thải hữu cơ và tăng chu kỳ dinh dưỡng; Giới thiệu một số mô hình KTTH tiêu biểu trên thế giới và Việt Nam.

Thời gian: từ ngày 17/10/2022 tới ngày 19/10/2022

Địa điểm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương

Chương trình: Link

Chia sẻ

(33)