Chương trình tài trợ về Đổi mới sáng tạo và Tuần hoàn ICM: Kêu gọi các giải pháp chiến lược!

Chương trình kêu gọi sự tham gia của các Doanh nhân, các Chuyên gia & các Đơn vị đổi mới sáng tạo!

Quỹ Ida C. and Morris Falk (ICM) xin thông báo Chương trình tài trợ về Đổi mới sáng tạo và Tuần hoàn ICM (CIG) hiện đang kêu gọi các đề xuất pháp nhằm giảm thiểu chất thải và ô nhiễm trong cộng đồng.

Đây là Chương trình dành cho tất cả các bên liên quan về đổi mới sáng tạo trong 3 lĩnh vực: Bao bì hàng tiêu dùng, Thời trang & Hệ thống thực phẩm.

Thông qua CIG, chúng tôi kỳ vọng sẽ phát hiện ra các sáng kiến mới, tập trung vào các địa phương nhằm giảm thiểu chất thải và ô nhiễm trong quá trình sản xuất tại Việt Nam và trong khu vực ASEAN.

Vui lòng đăng ký trước ngày 01 tháng 03 năm 2022 để có cơ hội nhận khoản tài trợ lên đến 5.000 đô la Mỹ nếu bạn đang làm việc về…

  • Phát triển giải pháp/liên doanh chiến lược
  • Xây dựng năng lực về đổi mới sáng tạo và tuần hoàn cho cộng đồng
  • Nghiên cứu các phương pháp và chiến lược data-driven (sử dụng dữ liệu để cung cấp thông tin) nhằm hỗ trợ việc chuyển đổi tuần hoàn cho quốc gia

 

Tìm hiểu thêm về tính hợp lệ và ĐĂNG KÝ ngay bây giờ tại đây!

Chia sẻ

(15)