Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa 2023

Kêu gọi hồ sơ đăng ký Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa (EPPIC) 2023 từ các nhà sáng tạo trong khu vực ASEAN – giảm thiểu rác thải nhựa tại các khu vực ven biển, ven sông thuộc thành phố Kaysone Phomvihane – CHDCND Lào và tỉnh Sihanoukville – Campuchia.
💡 Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo trẻ, doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, trường Đại học và tổ chức phi chính phủ trong khu vực ASEAN đăng ký tham gia “Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa (EPPIC)” – một cuộc thi nhằm kêu gọi người dân và cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ những ý tưởng sáng tạo để giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa. Cuộc thi đã được tổ chức từ năm 2021, 2022 ở Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines.
📍Giai đoạn đầu tiên của cuộc thi được thực hiện ở Việt Nam và Thái Lan vào năm 2021, giai đoạn thứ hai được thực hiện ở Indonesia và Philippines vào năm 2022. Năm 2023, cuộc thi được tổ chức với mục tiêu góp phần giảm thiểu rác thải nhựa tại các khu vực ven biển, ven sông thuộc thành phố Kaysone Phomvihane – CHDCND Lào và tỉnh Sihanoukville – Campuchia.
🔎Thông tin về cuộc thi tại: http://plasticchallenge.undp.org.vn/
📌Hạn chót đăng ký: Ngày 31 tháng 08 năm 2023
🏆Giải thưởng năm nay trị giá 72.000 USD (4 giải thưởng trị giá 18.000 USD), cùng với đó là các chương trình tập huấn, kết nối chuyên gia, chương trình ươm tạo/tăng tốc.
#BeatPlasticPollution #Innovation
Thông tin liên hệ:
UNDP Việt Nam: nguyen.thi.thu.thuy@undp.org and merran.eby@undp.org
UNDP Campuchia: nac.mi@undp.org
UNDP CHDCND Lào: korakot.tanseri@undp.org
Chia sẻ

(26)