Chương trình Huấn luyện về thực hành về Kinh tế tuần hoàn cho Doanh nghiệp

08/12/2021 - 12/12/2021 Online/Offline EN/VN

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Viện Chiến lược và Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE), Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS) và Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) phối hợp tổ chức chương trình đào tạo lần thứ nhất về Kinh tế tuần hoàn dành cho Doanh nghiệp, từ ngày 8-12 tháng 12 năm 2021.
Trong chương trình này, dự kiến hai Khóa đào tạo về Kinh tế tuần hoàn dành cho doanh nghiệp sẽ được tổ chức với 50 đại diện đến từ các doanh nghiệp được lựa chọn. Sau khóa đào tạo, 5-10 doanh nghiệp sẽ được chọn để tiến hành nghiên cứu điển hình trong chương trình ươm tạo doanh nghiệp trong 3 tháng.
Mục tiêu của khóa đào tạo về Kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp (Bootcamp) nhằm (i) cung cấp nền tảng kiến thức về KTTH vững chắc cho người tham gia/doanh nghiệp; (ii) tạo động lực và khát khao thay đổi KTTH cho người tham gia/doanh nghiệp; (i) chia sẻ các nghiên cứu điển hình về kinh tế tuần hoàn để thực hành và ứng dụng kinh tế tuần hoàn trong doanh nghiệp.
Chương trình sẽ được tổ chức theo hình thức online. Chương trình Khóa đào tạo lần thứ nhất về Kinh tế tuần hoàn dành cho doanh nghiệp tại đây

Chia sẻ

(80)