Chương trình Huấn luyện dành cho Doanh nghiệp chuyển đổi mô hình kinh tế tuần hoàn (lần thứ hai)

24/02/2022 - 26/02/2022 Online

Tiếp nối thành công của Chương trình Huấn luyện về thực hành về Kinh tế tuần hoàn cho Doanh nghiệp lần thứ nhất, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Viện Chiến lược và Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE), Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo FTU (FIIS) và Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) tiếp tục tổ chức BOOTCAMP – “Chương trình huấn luyện dành cho doanh nghiệp chuyển đổi mô hình Kinh tế tuần hoàn” lần thứ hai. Đội ngũ doanh nghiệp là những mảnh ghép quyết định trong hệ sinh thái Kinh tế tuần hoàn. Qua đây, các đơn vị tổ chức mong muốn có thể đem lại cơ hội được đào tạo để chuyển đổi sang mô hình Kinh tế tuần hoàn cho Doanh nghiệp, bên cạnh đó thúc đẩy phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Các thông tin chi tiết của Chương trình Bootcamp lần thứ hai như sau:

Thời gian đào tạo: từ ngày 24/2/2022 đến ngày 26/2/2022
Hình thức đào tạo: trực tuyến
Đơn vị tổ chức: Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo (FIIS) FTU
Đơn vị đồng hành: Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc (UNDP)
Mục tiêu: trang bị kiến thức và kết nối nguồn lực giúp doanh nghiệp chuyển đổi mô hình Kinh tế tuần hoàn, tạo ra các mô hình tiên phong thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Đối tượng hướng đến: Lãnh đạo doanh nghiệp; quản lý phụ trách các hoạt động ứng dụng Kinh tế tuần hoàn trong doanh nghiệp; Cá nhân, dự án và tổ chức tiên phong tìm hiểu về ứng dụng Kinh tế tuần hoàn trong doanh nghiệp.
Nội dung đào tạo:
– Module 1: Bối cảnh Kinh tế thế giới và các vấn đề toàn cầu.
– Module 2: Xây dựng tầm nhìn, mục tiêu phát triển doanh nghiệp.
– Module 3: Tổng quan Kinh tế tuần hoàn.
– Module 4: Tư duy thiết kế phát triển sản phẩm và dịch vụ bền vững.
– Module 5: Mô hình kinh doanh tuần hoàn chuyển đổi Kinh tế tuần hoàn.
– Module 6: Hệ sinh thái Kinh tế tuần hoàn và kết nối nguồn lực.
– Module 7: Xây dựng kế hoạch triển khai.

Đăng ký tham gia chương trình ngay tại đây: https://bitly.com.vn/38ye6i

Chia sẻ

(45)