Chương tình Tập huấn Kinh tế tuần hoàn hướng đến Phát triển bền vững trong Khởi nghiệp tạo tác động

Từ 8:30 - 11:30 và 13:30 - 16:30 23/08/2022 - 27/08/2022 Online

Nằm trong khuôn khổ hợp tác Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia năm 2022 và Chương trình Youth Co:Lab của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, với sự tài trợ của Citi Foundation, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ tổ chức Khóa tập huấn kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững trong khởi nghiệp tạo tác động tại Việt Nam.

  • Đối tượng: cố vấn khởi nghiệp, giảng viên cao đẳng/đại học, cán bộ các trung tâm/tổ chức ươm tạo và đổi mới sáng tạo, chuyên gia đã từng tham gia các hoạt động đào tạo, giảng dạy về khởi nghiệp.
  • Thời gian: Từ 8:30 – 11:30 và 13:30 – 16:30 các ngày 23, 25, 27 tháng 8 năm 2022 (6 buổi x 3 tiếng/buổi).
  • Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom
  • Đăng kí ngay tại: https://bit.ly/3Sp53ti
  • Hạn đăng kí: 23:59 ngày 21/8/2022
  • Thông tin chi tiết tại: https://lnkd.in/gweXUz67

Youth Co: Lab Việt Nam được khởi động vào năm 2018 bởi UNDP Việt Nam, Quỹ Citi, và Bộ Khoa học và Công nghệ. Kể từ năm 2021, Youth Co: Lab Việt Nam đã được thực hiện bởi UNDP và Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Hoạt động ở cả cấp quốc gia và cấp địa phương, Youth Co: Lab Việt Nam thúc đẩy các đối tác tổ chức công, khối tư nhân, học thuật và thanh niên để tạo ra một môi trường thuận lợi, tạo động lực hỗ trợ các doanh nhân xã hội trẻ và các nhà đổi mới, nhằm thúc đẩy thành tựu quốc gia về Các mục tiêu phát triển bền vững.

Youth Co:Lab Việt Nam: https://www.youthcolab.org/vietnam

♻️CE Hub: https://vietnamcirculareconomy.vn/

#JoinTheMovement #YouthColab #YouthColabVietnam

Chia sẻ

(56)