Buổi nói chuyện về Kinh tế tuần hoàn với Bà EMMANUELLE LEDOUX – Viện trưởng Viện Kinh tế tuần hoàn Quốc gia Pháp (INEC)

08:30 22/10/2022 Offline Địa chỉ: Hue Innovation Hub, 53 Nguyễn Huệ, thành phố Huế

Trong bối cảnh nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, các biến động chính trị tiềm ẩn dẫn đến khủng hoảng năng lượng, sự nóng lên toàn cầu do hiệu ứng nhà kính, kinh tế tuần hoàn là một mô hình phát triển giúp chuyển đổi kinh tế xã hội sang trạng thái sản xuất tiêu dùng bền vững.
Không giống với nền kinh tế truyền thống, kinh tế tuần hoàn là một hệ thống ngay từ bước thiết kế vật liệu, sản phẩm, quy trình hoạt động và mô hình kinh doanh đã hướng đến sử dụng năng lượng tái tạo, loại bỏ việc sử dụng hóa chất và chất thải độc hại. Kinh tế tuần hoàn góp phần gia tăng giá trị cho doanh nghiệp, giảm khai thác tài nguyên, giảm chi phí xử lý chất thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Mô hình kinh tế tuần hoàn dựa trên việc sáng tạo ra các vòng tuần hoàn các giá trị tích cực mỗi lần sử dụng hay tái sử dụng vật liệu hay sản phẩm trước khi đến giai đoạn tiêu hủy cuối cùng. Kinh tế tuần hoàn chú trọng đến cách thức thiết kế, sản xuất và tiêu dùng mới, kéo dài thời gian sử dụng các sản phẩm, ưu tiên sử dụng hơn là sở hữu, tái sử dụng và tái chế các thành phần. Và bài toán kinh tế đặt ra giữa chi phí và lợi nhuận là vấn đề lớn đối với các doanh nghiệp hiện nay.

Thời gian: 8:30 ngày 22/10/2022 (Thứ Bảy)
Địa điểm: Hue Innovation Hub, 53 Nguyễn Huệ, thành phố Huế

Buổi chia sẻ sẽ định hướng trao đổi về các nội dung:
– Kinh nghiệm phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn tại Pháp và một số quốc gia khác;
– Các mô hình kinh tế tuần hoàn hướng đến sản xuất và tiêu dùng bền vững;
– Nền kinh tế tuần hoàn và các hệ thống chuỗi cung ứng bền vững;
– Các tác động môi trường của các sản phẩm kinh tế tuần hoàn và sự phát triển;
– Nhãn sản phẩm cho nền kinh tế tuần hoàn và tính bền vững;
– Vai trò của đa dạng sinh học trong nền kinh tế tuần hoàn;
– Cơ hội và thách thức cho phát triển kinh tế tuần hoàn; Định hướng của phát triển Kinh tế tuần hoàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông tin chi tiết liên hệ: Mr. Cao Quốc Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp ĐMST Thừa Thiên Huế: Email: haicao@hueids.vn

Chia sẻ

(34)