Tọa đàm SIDS về nhựa: Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) – Bài học từ các quốc gia đang phát triển

4:00 - 5:00 sáng theo giờ Việt Nam 18/05/2023 Online Tiếng Anh

Sự kiện: Tọa đàm trực tuyến

Thời gian: 4:00 – 5:00 sáng theo giờ Việt Nam, ngày 18 tháng 5 năm 2023

Đơn vị tổ chức: Alliance of Small Island States

Nội dung:

Liên minh các quốc đảo nhỏ – Alliance of Small Island States (AOSIS) sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến về Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất vào ngày 18 tháng 5 năm 2023.

Các chuyên gia pháp lý và kỹ thuật góp mặt trong chương trình sẽ trình bày về các những chế vận hành EPR khác nhau cũng như nghiên cứu tình huống từ các quốc gia đang phát triển.

Đăng ký tại đây: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4GsEfsEhQQ-2rHAKqX4vRQ#/registration

Chia sẻ

(22)