Hội thảo trực tuyến ‘Tăng cường giá trị chất thải dệt may cho ngành dệt, may mặc và giày dép tại Việt Nam thông qua KTTH’

14:00 - 16:00 giờ Việt Nam 13/11/2023 Online Tiếng Anh Địa chỉ: Zoom

Hội thảo trực tuyến ‘Tăng cường giá trị chất thải dệt may cho ngành dệt, may mặc và giày dép tại Việt Nam thông qua KTTH’

Loại sự kiện: Hội thảo trực tuyến

Thời gian: Ngày 13 tháng 11 năm 2023, năm 2023, 2 giờ chiều – 4 giờ chiều (GMT +7)

Đơn vị tổ chức: Global Fashion Agenda và GIZ Viet Nam

Link đăng ký: https://globalfashionagenda.zoom.us/webinar/register/WN_Yuf5M4PBR1WXFw8lihp8UQ#/registration

Vào ngày 13 tháng 11 năm 2023, lúc 14:00 ICT, Global Fashion Agenda và GIZ Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến về ‘Tăng cường giá trị chất thải dệt may cho ngành dệt, may mặc và giày dép tại Việt Nam thông qua KTTH.’ Bạn có thể đăng ký dưới đây:

Trong hội thảo trực tuyến, các diễn giả chuyên gia sẽ chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về các khía cạnh đa diện của thời trang tuần hoàn, tập trung vào tình hình hiện tại ở Việt Nam, bối cảnh hóa và cung cấp các nghiên cứu điển hình thực tiễn tốt nhất trên toàn cầu nhằm thúc đẩy các hoạt động bền vững trong ngành.

Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức, khuyến khích thảo luận và cung cấp sự hiểu biết toàn diện về tầm nhìn cũng như tác động tiềm tàng của GCFF trong việc thiết lập Quan hệ Đối tác Thời trang Tuần hoàn tại Việt Nam.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về sáng kiến ​​Đối tác Thời trang Tuần hoàn của GFA tại đây: https://lnkd.in/ePAZd-8a

Chia sẻ

(32)